Köstem Zeytinyağı Müzesi

30/05/2019Güncel

Dr. Levent Köstem dünyanın en büyük zeytinyağı müze kompleksi olma özelliğini taşıyan Urla Uzunkuyu’daki Köstem Zeytinyağı Müzesi’nin öyküsünü anlattı. Urla tasarım Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşide Köstem şöyle dedi;

Müzeyi kurarken ülkemizde bugüne kadar kurulmuş bulunan tüm zeytinyağı ezme sistemlerinin 1/1 ölçekte müze içinde yer almasını istedik. Yurt dışındaki çok gezilen zeytinyağı müzeleri içinde genellikle hemen hiç bahsedilmeyen ülkemiz, özellikle Ege ve Urla Yarımadası zeytinciliğinin ve kültürünün aslında neleri içerdiğini göstermeyi arzuladık.

Bu kapsamda planlama çalışmaları yaptık ve bu plan doğrultusunda müzeyi oluşturma çabalarımızı sürdürdük. Son yıllardaki müzecilik düşünce akımları doğrultusunda , özellikle eğitim fonksiyonunun ve öğrenme fonksiyonunun ön plana çıkmasını sağlayacak bir sistematiğin kurulması çabaladık. Müzenin bir enstitü gibi çalışması planlanırken, çevresine, içinde bulunduğu yerel halka ve köylere nasıl fayda sağlarız düşüncesi de daha planlama döneminde ortaya konmuştur.

Müze 20 bin metrekare toplam alan içinde 5 bin 650 metrekare kapalı alana sahiptir. Müze bahçesinin peyzajı düzenlenirken bir arberatum oluşturma mantığı içinde bölgede ve yerel toprakta yetiştirilebilen tüm ağaç türleri müze bahçesine dikilerek 500 üzerinde ağaç dikimi yapılmıştır. Bununla da çocuklara doğayı sevdirmek, doğa kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Müzenin arka bahçesinde zeytin ağacı koleksiyonu oluşturulmuş, özellikle Ege bölgesi zeytin türleri ile dikimi yapılan diğer Anadolu zeytinciliği türleri de bu koleksiyonda toplanmıştır.

Aslında bir teknoloji müzesidir ve Koç müzesinden sonra ikinci sanayi müzesi konumundadır.”