Yogayı Bilmek ve Yaşamak II

Yoga uyanışla ilgilidir. Yoga, dünyaya daha fazla güzellik ve daha fazla sevgi sunan bir yaşam yaratmakla ilgilidir. Bu günde, 21 Haziran 2019 Dünya Yoga Günü’nde hayatınızı daha güzel yapın. Kutlu olsun…

Birleşmiş Milletler Uluslararası Dünya Yoga Günü’nün temelleri 2011’de düzenlenen “Yoga: Dünya Barışı İçin Bir Bilim” başlıklı konferansta atılmıştır. İlki 21 Haziran 2014 yılında kutlanan Dünya Yoga Günü’nde 170’den fazla ülkede yoga konusunda farkındalık yaratmak ve bilgilendirme yapmak için konferanslar, sunumlar, toplu yoga pratikleri ve farklı yoga etkinlikleri düzenlenmekte; disiplinli yoga pratiği yapmanın beden, zihin ve ruh üzerindeki yapıcı etkileri ve hem kişiye hem de yaşadığımız gezegene olan sayısız yararları anlatılmaktadır.

Yoga bir yaşam biçimidir. Yoga, ilahi kaynak ile insan bedeni arasında yeniden bağ kurarak bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmeyi amaçlayan, yaşama dair saf ve bilimsel bir yaklaşımdır. Düzenli yoga pratiği, farklı asanalar ve pozlar yardımı ile bedeni güçlendirir, zihni ve bedeni kontrol etmeye yardımcı olur ve pranayama veya nefes pratikleri ile zihni ve ruhu yeniler, dinginleştirir. Eğer yoga bir yaşam biçimi haline getirilebilirse, fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutta yaşamı dönüştürücü ve iyileştirici güçlü bir etki yaratacaktır.

Bir önceki yazımda, tam da yogayı nasıl yaşam biçimimiz haline getirebileceğimiz konusunda bize kadim ipuçları sunan, yoganın 8 basamaklı orijinal yolunu – aştangayı bilmeye, anlamaya niyet ederek bir adım atmıştık. Patanjali’nin 8 basamaklı yolu için; “Yoga biliminin tek cümlelik, tek tohumda özetidir bu. Birden çok şey dolaylı olarak söylenmektedir. Patanjali bunlara hem basamak hem organ demektedir. Basamaklar çünkü biri diğerini izler, büyüme sırası vardır. Ama sadece basamak değildirler: Aynı zamanda yoga bedeninin organlarıdır. Dâhili bir bütünlükleri, yani organik bir bütünlükleri vardır ki, organların anlamı budur.” der Osho. Bu 8 basamak organik ve derin bir ilişki içindedir ve sıraları değişemez. Ancak bu 8 basamağı tamamlayabilenler, gerçek bir yogi/ni, Buddha veya aydınlanan olabilirler.

8 Basamağı ve Organı hatırlayalım…

1. Yama – bize rehberlik eden evrensel yasalar, etik kurallar, negatiflerden arınma
2. Niyama – bireysel disiplin yoluyla öz arınma, pozitifleri güçlendirme
3. Asana – sağlam ve hoşa giden duruş, bedenin arındırılması, geliştirilmesi,
4. Pranayama – yaşam enerjisi, nefesi, gücü alma ve içinde genişletme
5. Pratyahara – duyuların içe çevrilmesi ve kontrolü, öz araştırma, kendi içine bakma
6. Dharana – zihnin odaklanması, konsantrasyon
7. Dhyana – meditasyon, aralıksız ve kesintisiz konsantrasyon, saf ve derin bakış
8. Samadhi – tam bilinç, evrensel ruhla, ebedi olanla birleşme

Geçen ay, yoldaki ilk basamak olan evrensel kurallar ve uygulamaları içeren Yamaları tek tek açıklayarak, günlük yaşamımıza adapte edebilmek için neler yapmamız gerektiği üzerinde durmuştuk. Bu ay, yoga yolundaki 2. basamağı, Niyamaları, bireysel disiplinimize ilişkin uygulamaları ve kuralları teker teker inceleyerek, hayatımızda pozitifleri nasıl güçlendireceğimizin ipuçlarına bakacağız.

“Dışarıda olup bitenleri her daim kontrol edemezsin, ancak içeride, içinde olanları daima kontrol edebilirsin”

Niyama sözcüğü pozitifleri, hayatımızdaki olumlu unsurları güçlendirme anlamındadır. Bizler yoga yolunda ilerlerken, 5 ayrı alt başlıkta toplanan niyamaları anlayabilirsek, kendimiz ile içsel iletişim kurarak, kendimizi gözlemleyerek hayatımıza düzeni getirebiliriz. Bu kuralları bireysel disiplin haline getirip uygulayabilirsek, arınabilir, saflaşabilir ve olumsuz unsurlardan kendimizi özgürleştirebiliriz.

Sauça: Sanskrit dilinde “temizlik” anlamına gelir. Yolda ilerlemek isteyen kişi sadece bedensel temizliğine değil, saflık veren iç temizliğine de özen göstermelidir. Bedeni yıkamanın ve temizlemenin yanında, yaşadığımız ve pratik yaptığımız alanın temizliği, vücudumuza giren yiyeceklerin temizliği, içeriği, hazırlanışı, saflığı, miktarı ve yeme şeklimiz de önemlidir. Bizler yediklerimizle şekilleniriz. Yemek sadece sağlığı, enerjiyi korumak ve yaşamak için yenmelidir. Vejetaryen beslenme başlangıçta zorunlu değildir ancak yogayı yaşam biçimi haline getirmiş kişi ruhsal yolda ilerlemek ve evrilmek için vejetaryen yeme biçimini benimsemelidir. Saflık ve neşe yaratan iç temizlik ise ancak zihnin nefret, öfke, keder, kibir, gurur, geçmiş, gelecek endişesi gibi olumsuz etki yaratan duygulardan arınması ile olur.
Santoşa: sauçanın – temizliğin uygulanması ve saflık, neşe, memnuniyet ve kabullenme getirir, bu santoşadır. Olduğumuz yerden ve elimizdekilerden tatmin olmak, şikayet etmeksizin kabullenmek, hiçbir şeyin eksikliğini hissetmemek, isteklerden vazgeçmek en derin huzuru ve mutluluğu getirir. İçimizde hiçbirşey hoşnutsuzluk ve huzursuzluk yaratmadığı, maddi şeylerin peşinden koşulmadığı, arzuların esiri olunmadığında ve tatmin ve minnet duygusu tüm bedeni sardığında en üstün mutluluk gelir.

Tapas: dayanıklılık ve ateşli çaba anlamına gelir. Tapas sayesinde zihin ve beden saflığını bozan zararlı maddelerden arınır. İlahi olanla birleşme yolunda ilerlerken öz disiplini daima korumak ve arzuları yok etmek için bilinçli ve ateşli bir çaba içinde olmaktır tapas. Olumsuz şartlar geliştiğinde sakinliğini ve iç huzurunu koruyarak anda ve merkezinde kalabilmek zihinsel tapastır. Doğruyu söylemek, başkaları hakkında olumsuz konuşmamak, şiddetsizlik ise bedensel tapaslardır.

Svadhyaya: öz eğitim anlamına gelir. Kendi içine, kendi derinliklerine inerek, kendini incelemek, kendi bedeni, zihni ve ruhu ile tüm varoluşun kendi içinde olduğunu fark etmektir svadhyaya. Öz eğitim aynı zamanda, ilahi olanla birleşme hedefine yönelik kitaplar okumak, bilgi edinerek ve çalışarak içindeki cehaleti sona erdirmektir. İnsanlık ve kadim uygarlıklar tarihini, ilahi dinleri, dünya gezegenini, galaksimizi, kozmozu ve içinde hareket eden enerjiyi anlamak için sorular sormak, sorgulamak, okumak ve araştırmak svadhyayadır.

İşvara Pranidhana: mutlak ve kutsal varlığı algılamak, eylem ve iradeyi Tanrı’ya, ilahi olana adamak anlamına gelir. Svadhyaya ile okuyan, araştıran, kendini inceleyen ve kendini tanıyan kişi mutlak varlığı önce aklıyla, sonra tüm benliği ile hisseder. Bilgi ile donanmış ve bilgiyi bedene indirmiş olduğundan sahip olduğu bilimsel inanç ile Tanrı’yı, varoluşu tanır ve teslim olur. Kendi bedeninin küçük bir evren olduğunu, büyük ve sonsuz olanın parçası olduğunu fark eder. İnsan evrenle bütünleştiğini hissettiğinde başkalarının kendinden farklı olmadığını ve evrensel olanın, kaynağın parçacıkları olduğunu fark ederek, bütünlük duygusu içinde “ben”liğini eritir.

Yama ve Niyamalar Yoga disiplininin ilk iki önemli basamağı ve organıdır. Yamalar, etrafımızda sakin, sevgi dolu, huzurlu ve olumsuzluklardan arınmış bir çevre yaratabilmek için uyguladığımız evrensel kurallardır. Niyamalar ise kendimiz, kendi bedenimiz için uyguladığımız bireysel özdisiplin kurallarıdır. İlahi olanla bir olma yolunda düzenli, kontrollü bir beden ve dingin, huzurlu ve merkezinde bir zihin ve uyum içinde bir ruh için hazırlık yapmaktır.

8 basamaklı yolun üçüncü organı Asana – duruşun derinliklerine yolculuğumuz önümüzdeki ay başlayacak.

Bu yolda yükselişin sırrı olan kadim dostlarımız sabır ve çaba sizinle olsun. Yoga yaşamdır. Yolumuz bir, ışığımız bir, rehberimiz tek… Namaste

Kaynaklar
B.K.S Iyengar Light on Yoga
Osho Yoga I – II
Melih Eriş – İnsanlık İçin Yeni Bir Sayfa