Uranüs

Uranüs, Yunan mitolojisinde Uranos’tur. Kökeninin çeşitli varyasyonlarının olmasıyla birlikte Uranüs’ün ebeveynleri olmadığına inanılıyordu. Khaus ve Uranos’un birleşmesinden evren yaratılmıştır. Tüm tanrıların atası ve babasıdır. Gökyüzü tanrısıdır. Cennetin tanrısı olarak da bilinir. Kozmik bir güce sahiptir. Uranüs aynı zamanda uzayla ilgili olarak da tasvir edilir.

Uranüs tam olarak 1790’lı yıllarda William Hersckel tarafından tespit edilmiştir. Güneş etrafındaki dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs 6 Mart 2019’da 7 yıllık Koç burcundaki seyahatini tamamlayarak, Boğa burcundaki 7 yıllık seyahatine başladı. Büyük bir gaz topu olan Uranüs Güneş sisteminin üçüncü en büyük gezenidir. Tüm gezegenlerden farklı bir biçimde devasa eğik bir eksene sahiptir. Doğu- batı ekseninde değil, güney-kuzey ekseninde yuvarlanarak döner. Kuzey-güney-doğu-batı olarak 4 kutuplu bir gezegendir. Müthiş bir manyetik alana ve elektrik gücüne sahiptir, elektrik fırtınaları vardır. Bu sebeple elektrikle ilgili olayları da temsil eder. Fırtınalar, rüzgarlar, uçaklarla ilgilidir.

Uranüs jeneresyon gezegenidir. Kuşaklar arasındaki farklılıkları, değişiklikleri gösterir. Yeniye yer açabilmek için eskiyi yıkar. Genel anlamında bilimin, elektroniğin, orijinallik ve buluşların gezegenidir. Uranüs bir doğum haritasında sıra dışılık, farklılık, ani olaylar, beklenmedik durumlar, devrim, marjinallik, aykırılık, üst akıl, yüksek sezgi, yüksek akıl, çılgınlık, dahilik, gelecek ile ilgili durumları temsil eder. Dengesiz bir gezegendir, dengesiz olaylara sebebiyet verir. Ben egosunun düşük olduğu, biz egosunun yüksek olduğu Kova burcunun yönetici gezegenidir. Uranüs klasik olanın dışına çıkarak, farklılaşarak sınırlarımızdan özgürleşmeye çalışan bilinci temsil eder.
Uranüs’ün Koç burcunda olduğu 12 Mart 2011- 6 Mart 2019 yılları boyunca yönetici gezegeni olan Mars’ın etkisiyle savaşçı ruhumuzu ön plana çıkardı. Belki hayatlarımızda birçok şeyleri yıktık ve yeniden başladık.
Boğa burcu 4 ana kök sabit burçtan baharın sabitidir, toprak elementindedir. Güvenilir, ketum, maddiyatçı, savunmacı, defansif, öfkesi saklı, değişimi sevmeyen, yemeği, tensel zevkleri seven, güçlü karakterlerdir. Para ve maddesel değerler, mülkiyetle de ilgilidir. Yönetici gezegeni Venüs olduğu için sanat, müzik, estetik ön plandadır, barışçıldır. Boğa burcu Dünya gezegeni tarafından temsil edilir. Okült astrolojide ikinci yönetici gezegeni dünyadır. Yeniden dünyada bedenlenmeyi, yeniden doğmayı gösteren bir burçtur. Ezoterik ve Kabalistik astrolojide yaratılışta ayrılan her şeyi birleştirme gücüne sahip, maddenin altında özünde bilgiyi barındıran bilgeliğin bekçisi bir burçtur. Ruhla bedeni çapalar, birleştirir. İnsan spiritinde büyük bir rol oynar.

Değişim, yenilik isteyen Uranüs, sabit bir burç olan Boğa burcunda rahat etmediği bir pozisyondadır. Boğa burcu yeniliklerden, risklerden, değişimden hoşlanmaz, sabit fikirlidir. Güvenlik arayışındadır. Boğa burcunda Uranüs etik davranışlar ister. Finansal güvenliğin, sahiplenmenin önemli olduğu boğa burcunda maddiyat ile sahip olduklarımızla ilgili, sosyal değişikliklerin, devrimlerin, depremlerin yaşanacağı bu süreçte bizlere hiçbir şeyin sahibi olmadığımızı, hiçbir şeye çok fazla bağlanmamamız gerektiğini öğretecek. Uranüs 7 yıl boyunca boğa burcunun temsil ettiği tüm konularda değişimler, yenilikler getirerek bizleri bu konulardan özgürleştirmeye çalışacak.
Uranüs 28 Mart 1935 -15 Mayıs 1942 yıllarında Boğa Burcundaydı. Bu tarih aralığında yaşanan önemli olaylara bakarsak;
1935 Yıllarında ABD bankacılık yasası ve federal reserv sistemi düzenlenmesi.
1 Eylül 1939 da Almanya Polonya’yı işgal ederek 2. Dünya savaşını başlattı.
27-28 Aralık 1939 da Erzincan depreminde 40 bin kişi öldü.
17 Aralık 1941 Türkiye genelinde, ekmeğin “karne” ile dağıtılmasına karar verildi.
8 Ağustos 1937 Japon-Çin savaşı başladı. Japonlar Pekin’i işgal etti.
29 Ağustos 1938 Askeri mahkeme Nazım Hikmet(Ran) orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
10 Kasım 1938 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Perşembe sabahı 9:05’te İstanbul Dolma Bahçe Sarayında vefat etti.
Uranüs için söylenen bir tabir vardır “ Beklenilmeyeni Bekle”. 7 yıllık süreçte Uranüs Boğa burcunda toprakla, maddeyle ilgili her türlü yapılanmayı değiştirecektir. Konutların yapımlarında yeni bakış açılarının sergilenmesini, sınırların genişletilmesini, tarım ve toprağın işlenmesinin yenilendiği, topraksız tarımın, organik tarımın arttığı, beslenme sistemlerinin değiştiği, üretimin yepyeni şekillerde hayatımıza katılmasını sağlayacaktır. Depremlerin, doğal afetlerin, soğuk havaların, kıtlık durumlarının yaşanacağı bu dönemde Dünya üzerinde etkilerini gösterecektir. Parayla ilgili her türlü değişikliklere hazır olmamız gereken bir süreç. Bankacılık sistemlerinin, paranın kendisinin, para kazanma yöntemlerinin yenileneceği bir dönemden bahsediyoruz. İş hayatımızın kuralları, düzenleri, güzelliğe bakışımızın değişeceği. Sanat alanında yeni gelişmelerin yaşanacağı. Bilim ve teknoloji dünyasında yepyeni gelişmelerin olduğu bir dönemi yaşayacağız. Bu değişim sürecinin etkileri ülkemiz ve dünya üzerinde olduğu kadar, her birimizin bireysel harita potansiyellerimiz doğrultusunda hayatlarımız üzerinde de olacaktır.

Şubat ayının transit etkileri

Güneş 20 Ocak’ta Kova burcuna geçiş yaptı. 18 Şubat’a kadar Kova burcunda kalacak. Tüm Kova burçlarının doğum günü kutlu olsun. Kova burcu arkadaşlık, sosyallik, birlikte bir şeyler yapmayı, ekip ruhunu, grupları, toplumsal konuları, sıra dışı ve farklılığı, özgürlüğü, eşitliği, insan haklarını, kendini ifade etmeyi, yenilikleri, bilimsel konuları, icatları, havayollarını, uzayı temsil eder. Güneş’in Kova burcunda olduğu süre içerisinde daha fazla sosyalleşeceğimiz, arkadaşlarımızla, dostlarımızla daha fazla görüşmek isteyeceğimiz, birbirimize bilgi taşıyıcısı olacağımız, birlikte grup çalışmaları içerisine gireceğimiz. Uzay, havacılık, bilimsel konuların önem kazanacağı. Özgürlük, eşitlik kavramlarının gündemimizde olacağı bir Şubat ayı olacak.
28 Ocak’ta 9 derece Aslan burcunda sert bir dolunay gerçekleşti. Dolunaylar sonlanma enerjisini barındırır ama her sonlanma yeni bir başlangıçtır 5 gün öncesi, 5 gün sonrası etkisinin en fazla olduğu 15 günlük süreci kapsar. Plasidus ev sistemine göre 11. Evde gerçekleşti. 5-11 Akslarında etkili olacak. Dolunayın T kare formunda açısı ve 9. Evde apexte Mars-Uranüs kavuşumunun olması sert bir dolunay olduğunu gösteriyor. Kendimizi gruplar, dernekler, arkadaşlar, sosyal çevre içerisinde göstermek isteyeceğiz, risk alıp cesaretli olacağımız, yaratıcılığımızı bu alanlarda kullanmak isteyeceğiz. Bir kısmımızın da arkadaşları, ikili ilişkide olduğu sosyal çevresi, gruplar da bitişler ve sonlanmalar yaşayacağı bir zaman dilimi. Kova burcunda ki Güneş-Jüpiter kavuşumu çocuklar, aşk hayatı, yaratıcılığımız konularında bizlere biraz olsun fırsatlar sunarken, konuları büyütecek, abartmamıza sebep verecek. Satürn karşıtlığı bu alanlarda yeni yapılandırmaları, sorumlulukları da almamız gerekeceğini gösteriyor. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, inançlarımızda özgürleşmek isterken beklenmedik ani olaylara, çıkışlara, öfkelere, patlamalara, kazalara dikkat etmemiz gereken bir dönem.
Whole Sing ev sistemine göre 12. evde gerçekleşti. 6-12 akslarında etkili olacak. Mars-Uranüs 8. Evde apexte. Bu akslarda olması iç dünyamızı, psikolojimizi, ruhsal süreçleri ve karmik sonlanmaların yaşanacağını gösteriyor. 6. Evde Güneş-Jüpiter Kova burcunda kavuşumlu olması günlük hayatımız, çalışma hayatımız, çalışma koşullarımız ve sağlık konularında biraz olsun fırsatları bize sunarken, konuları büyütecek, abartmamıza sebep verecek. Satürn karşıtlığı bu konularla ilgili yeni yeni yapılandırmaları, sorumlulukları da almamız gerekeceğini gösteriyor. Ortaklı kazançlar, gelirler, miraslar, vergiler, ameliyatlar, konularında özgürleşmek isterken dönüşeceğimiz, beklenmedik ani olaylara, çıkışlara, öfkelere, patlamalara, kazalara dikkat etmemiz gereken bir dönem.
Dünya üzerinde doğal olayların, depremlerin yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.
Dolunayın yükselen burcunun Başak olması bizlerin çok çalışmamızı, hizmet etmemizi emek vermemizi istiyor. Sağlık ve aşı konularının da önemli olacağını gösteriyor. Yükselen yöneticisi Merkür’ün Retro harekette olması iletişim şeklimizde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmamızı gerektiriyor.
Ay’ın kavuşum yaptığı asellus australis sabit yıldızı göz ile ilgili çeşitli sorunların, rahatsızlıkların yaşanabileceğine, kalp hastalıklarına, kalp krizlerine, sinirsel buhran ve cinnetlere, seri katillerle ilgili yaşanabilecek durumlara, deniz kazalarına dikkat çekiyor.
30 Ocakta Merkür Kova burcunda geri hareketine başladı. 22 Şubat’a kadar Retro pozisyonuna devam edecek. Arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, gruplar içerisinde, ilişkilerimizde, iletişimde yanlış anlaşılmaların yaşanacağı, birbirimizi anlamakta zorlanacağımız, sinirlerimizin biraz gerginleşebileceği günler. Cep telefonları, bilgisayarlar, internet, elektrik, elektronik aletlerimiz ile ilgili bazı aksaklıkların, sıkıntıların, bozulmaların yaşanabileceği bir dönem. Yanlışlıkları önlemek için yazılı verilerimizi, anlaşma ve sözleşmeleri bir kez daha gözden geçirip dikkatli okumalıyız. Merkür Retrosun da zamanın geriye dönmesiyle geçmişte yaşamış olduğumuz olaylar, kavramlar, eski arkadaşlarımız, dostlarımız, geçmişteki ilişkilerimiz tekrar gündemimize gelmeye başlar. Manyetik alan beynimizi de etkilediğinden bu dönemde unutkanlıklarda da artış görülür.
Merkür’ü ileri pozisyonda olanların bu dönemde yeni bir şeylere başlamaları, yeni kararlar almaları, yeni sözleşmeler yapmaları, yeni bir şeyler satın almaları onlar için çok ta uygun zamanlar değildir. Bu dönemde elimizde olan işleri toparlamamız, eski anlaşmaları değerlendirmemiz gereken dönemlerdir. Merkür Retro’su, ileri pozisyondaki kişilerin dinlenmesini daha derin düşünmesini ister. Ama Merkür’ü Retro olanlarında değerlendirmesi gereken onlar için bir şeylere başlamak, almak için uygun zamanlardır. Tabi ki harita bir bütündür her kişiye göre de konfigürasyonlar değişir, haritanızdaki olumlu ve olumsuz açılarınızın değerlendirilmesi gerekir.
Merkür Retrolarında her şeyimizi daha fazla kontrol etmeliyiz, okuduğumuzu bir kez daha okumalıyız, daha dikkatli dinlemeliyiz, internetten elektronik eşyalardan kaynaklanabilecek sorunlar için her şeyimizi yedekleyip önlem almalıyız. Eşyalarımızı bir yerlerde unutmamak için bir kez daha bakmalıyız. Seyahatlerde, trafikte, özelliklede uçaklarla ilgili birtakım sorunlar ve aksaklıklar yaşanabileceği için her şeyimizi kontrol etmeliyiz. Merkür Retrolarında eski filmleri izlemek, eski müzikleri dinlemek, eski resimlerimize bakmak iyi gelir. (Vourlamag Online Dergi Ekim ayı sayısında Merkür Retrosu hakkında detaylı bilgiyi okuyabilirsiniz.)

1 Şubat Venüs Kova burcuna geçti. 25 Şubat’ a kadar Kova seyrine devam edecek. Sevgi anlayışımızın düşünsel sürece geçeceği, düşünce alışverişinin önem kazanacağı. Bağımsız ve özgür olmak isteyeceğimiz, ama aynı zamanda sadık kalacağımız. İlişkilerimizde adalet ve eşitliğe önem vereceğimiz. Yüzeysel ilişkilerden ise kaçmak isteyeceğimiz, daha mantıkla hareket edeceğimiz bir ay olacak.
1 Şubat Güneş-Mars karesi kazalara, tartışmalara, kavgalara açık bir zaman dilimi, ateşli hastalıklara dikkat etmemiz gereken bir hafta.
6 Şubat Venüs-Satürn kavuşumu aşk hayatımızda, parasal konularda bazı kısıtlanmalar, engellenmeler yaşamamıza sebep verebilir. Kendimizi biraz değersiz hissedebiliriz, sevgimizi pek gösteremeyebiliriz. İlişkilerimiz ve parasal konularda birtakım sorumluklar üslenmemiz, yeniden yapılandırmamız gerekebilir.
7 Şubat Venüs-Uranüs karesi ilişkilerden özgürleşmek isteyebileceğimiz bu nedenle ayrılıkların, kopuşların yaşanabileceği. Ani çıkışlar yapabileceğimiz, parasal konularda da beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğimiz bir dönem.
8 Şubat Güneş-Merkür Retro kavuşumu içinde bulunduğumuz olayları, durumları koşulları kendi iç dünyalarımıza dönerek düşünmemize, irdelememize sebep verecek. Merkür’ün Retro olması yanlış düşüncelere bizleri yöneltebilir.
10 Şubat Merkür-Mars karesi iletişim şeklimizde öfke, kızgınlıklar, kavgalara sebebiyet verebilir. Tartışmalar yaşatabilir, sinirsel gerginliklere sokabilir. Trafikte kazalara sebebiyet verebilir.
11 Şubat Venüs-Jüpiter kavuşumu iki iyicil benefik gezegenin kavuşumu bu kadar sert etkilerin altında güzel bir açı. Parasal anlamda finans konularında, sanatsal ve yaratıcılık alanlarında, aşk hayatımızda olumlu gelişmelerin yaşanmasına, hayata anlam katabilecek her şeyin değerini bilip takdir etmemize sebep olacak.
11 Şubat 23 derece Kova burcunda 5. Evde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar bir şeyleri başlatmak, yeni girişimlerde bulunmakla ilgilidir. 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası en etkin olarak 15 günlük süreci kapsar. Çocuklar, çocuk sahibi olmak, çocukların durumu, gençler, aşk hayatı, romantik ilişkiler, hobiler, artistik sanatlar, yaratıcılığımız, spor aktiviteleri, asıl işimizin yanında ek işler, babanın serveti konularında yeni düşünce ve fikirlerle birtakım girişimlerde, başlangıçlarda bulunmak isteyebiliriz. Yeni ayın yükselen burcunun Terazi olması uyum göstermemizi istiyor, zaman zamanda kararsızlıklar yaşayabileceğimize dikkat çekiyor. Mars’ın sert açıları öfkeli, tartışmacı tutumlar sergilememize sebep verebilir. Çocuklarımızda, gençlerimizde ateşli hastalıklara, kazalara dikkat edelim.
Yeni ayın kavuşum yaptığı Sadalsuud sabit yıldızı metafizik, mistik ilimlere, okültizm, psişik güç, astrolojiye merak veriyor. Uçaklarla, havacılık ile de ilgili olması özellikle bu alanlarda yeni bilimsel gelişmelerin başlangıçlarının atılacağını düşündürüyor.
13 Şubat Venüs-Merkür Rx kavuşumu düşüncelerimizde sevginin, barışın hakim olacağı, daha zarif tavırlar sergileyeceğimiz bir zaman dilimi ama, Merkür’ün Retro olması hem kendimizi yanlış ifade etmemize, hem de karşımızdakileri yanlış anlamamıza ve de düşünmemize sebebiyet verebilir.
15 Şubat Jüpiter-Merkür Rx kavuşumu iletişim şeklimizde abartılı olabileceğimize dikkat çekerken Merkür’ün Retro harekette olması yanlış anlamalara ve anlaşılmalara, düşünmelere de sebebiyet verebilir. Birazda dalgın olabiliriz.
17 Şubat Satürn-Uranüs karesi yıla damgasını vuracak ilk Satürn-Uranüs karesini yaşayacağız. (Bir önceki Ocak sayısında yıl içerisindeki diğer tarihleri vermiştim.) 24 Şubat’a kadar etkisinin en fazla olacağı günler. Çatışmanın kaçınılmaz olduğu bu açıda Satürn gelenek, otorite, disiplin, görev ve sorumluluğu temsil ederken. Uranüs isyankar, başkaldırıcı, yenilikçi, hak ve hukuk arayışında, özgürlük ve eşitlik prensiplerini benimseyerek devrimler getirmek isteyecek. Bu açıyla otoriteye, geleneklere karşı özgün bir meydan okuma gerçekleşecek. Bireysel haritalarımızda da otorite figürleriyle yaşanacak çatışmalara, başkaldırılara, isyankar durumlara dikkat çekiyor. Bizde otorite olabiliriz, biz de isyan edebiliriz. Ülkemizde ve dünyamızda ise ekonomiyle ilgili sorunların ve gelişmelerin olacağı, halk ayaklanmalarının, isyanların, sistemlere, inançlara, yönetimlere karşı çıkışların yaşanacağı bir dönem. Bugün bu açı ile doğacak çocuklarda gelecek yılların değişen düşüncellerine biçim verecek devrimci kişiler olabilir. Havayla, havacılıkla ilgili sorunlar yaşanabilir. Kemik kırılmalarına karşı dikkatli olmamız gereken bir dönem. Depremler, doğa olaylarına da dikkat çekiyor.
18-19 Şubat’ta Ay’ın gün içerisindeki çeşitli gezegenlere yapacağı açılar, bizlerinde gün içerisinde duygusal olarak inişler çıkışlar, gel gitler yaşamamıza sebep olacak. Kendi annelerimizle ve çocuklarımızla da sorunlara neden olabilir.
22 Şubat’ta Merkür gerilemisini bitirerek ileri harekete geçecek, 10 gün kadar daha gölge etkilerini yaşayacağız ve bizleri rahatlatacak.
24 Şubat’ta Pluton-Mars 120 güzel bir açı kendimizi çok güçlü hissedeceğiz. Öfkeye, hiddete kapılmadan, bir şeyleri çok zorlamadan gücümüzü ortaya koyabileceğimiz, mücadele etmek isteyeceğimiz bir zaman.
27 Şubat’ta 8 derece Başak burcunda 5. evde bir dolunay gerçekleşecek. 5-11 akslarında etkili olacak. Çocuklarımız, çocuk sahibi olmak, gençler, çocukların durumu, romantik ilişkiler, aşk hayatımız, artistik sanatlar, yaratıcılığımız, hobiler, spor aktiviteleri, asıl işimizin yanında ek işler, babanın serveti konularının gündemimizde olacağı ve bu konuları çok detaylı ele alarak düzenlemek isteyeceğimiz, aşılar, sağlık konularının çok önemli olacağı bir dönem. Ama kendimizi çok zorlamadan işleri oluruna da bırakabilmeliyiz. Çok çalışıp, hizmet edeceğiz. Bu konularla ilgili 11 Şubat yeni ayında başlatmış olduğumuz işlerin ya da daha önceki işlerimizin sonuçlarını da alabileceğimiz bir dönem. Sosyal gruplar, arkadaşlar, dernekler içerisinde daha fazla yer almak isterken bu alanlarda da düzenleme yapmak, detaylara girmek isteyeceğiz. Yardım kuruluşlarında, derneklerde hizmet edip çalışmak için güzel bir zaman. Yükselen burcu 27 derece boğa misam sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor, ama algol sabit yıldızının da etkisi var. 15 günlük süreçte gözlerle ilgili sorunlar, sarı nokta, şeker hastalığı, boğaz ve boyun ile ilgili sorunlar yaşanabilir dikkatli olmalıyız, ensest ilişkiler ile ilgili haberler duyabiliriz, çocuklarımızı korumalıyız. Yükselen yöneticisi Venüs ile kare açısı ve mars ile kavuşumu yukarıda belirttiğim konulara yaklaşımımızın biraz elektrik yüklü olabileceğine, ekonomik olarak bazı sorunların yaşanabileceğine, mutsuz ve sıkıntılı olabileceğimize de dikkat çekiyor.
Tek yönlü bakış açılarıyla yol alamayacağımız bu zaman diliminde, kozmik sistem tarafından her birimiz, daha üst realiteden bakabilmeye, kendi kabuklarımızdan çıkarak evrensel boyutları algılayabildiğimiz ve temasa geçebileceğimiz günlere hazırlanıyoruz. Hiçbir sabit düşüncemizin, fikrimizin, bakış açımızın eskisi gibi olamayacağını, çok yönlü bakış açıları kazanmamız gerektiğini, yüksek farkındalıkla, üst bir bilinçle, öncelikle kendimizi ve her durumu, olayı bu bilinçte kalarak yapılandırma, tamamlama zamanının geldiğini bizlere Uranüs Boğa’da 7 yıl boyunca öğretecek.
Değişiyorum, dönüşüyorum, dengeleniyorum,
Dengedeyim.
Sevgilerimle,

error: İçerik Korunmaktadır!