Kristal Şifa Terapisi

Taşların oluşumu milyarlarca yıllık bir geçmişe sahipken, taşlarla terapinin tarihi de, insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerine kadar gitmektedir.
Öyle ki, Platon’a göre Atlantisliler kristalleri zihin okumak, düşünce iletmek için kullanıyorlardı. Ama ilk yazılı belge Sümer yazıtlarında karşımıza çıkıyor.

Anlaşılan o ki, tarih öncesi çağlardan beri taşlar iyileşmek için kullanılıyor. Değişik kristallerden iksirler yapıldığını, takı olarak kullanıldığı gibi insanların adeta bir koruyucu gibi yanlarında taşıdıklarını da biliyoruz.

Bu taşlar, kristaller madem hayatımızda, biz de konusunda ülkemizin birkaç yetkin kişisinden biri olan şifalı taşlar uzmanı ve astrolog Havvanur İncekara ile konuştuk.

Şifalı taşlar konusunda uzman olduğunuzu biliyoruz. Öncelikle buna taş mı yoksa kristal mi demek gerekiyor biz içinden çıkamadık. Bu konuyu netleştirebilir miyiz?

Şifalı taşlar konusunda çocukluğumdan itibaren taşlara bir ilgim vardı fakat 2003 yılında yaşadığım olay sonrasında bende kalan bir rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığın hipotansiyon olduğu teşhisini öğrenebilmek 3 yılımı aldı. Teşhis koyulduktan sonra ise bu hastalığa sahip kişilerin az olması sebebi ile ilaçla tedavisi mümkün olmadı ve alternatif yöntemler aramaya başladım. İşte bu süreçte zaten sevdiğim taşların şifa yanıyla tanışmam gerçekleşti. Sonrasında ise diğer insanlar ile çalışmalar yaparak istatistikler tutmaya başladım uzun süren araştırmalar sonucunda bir sistem oluşturmuş oldum.
Aslında kristal, şifalı taşlar, doğal taşlar değil mineraller olarak adlandırmak daha doğru olabilirdi. Lakin başta bilginin azlığı sebebi ile halka şifalı ya da doğal taş şeklinde lanse etmek açıklaması daha kolay bir yoldu. Bugün geldiğimiz noktada ise kulağa daha hoş gelen kristal kelimesi ön plana gelmeye başladı. Her şeyden önce tüm bu taşların mineral olduğunu bilmek, cildimizin ise beş duyu organımızdan birisi olarak bu taşlardaki minerali kullandığının şifası noktasından bunun da etkili olduğunun bilincinde olmak gerekiyor.

Şifalı taşların öyküsü sanırım Lemurya, Atlantis zamanlarına gidiyor. Gelişmiş eski uygarlıklar taşları nasıl kullanıyordu? Taşların etkilerini nasıl fark etmişler?

Taşları daha çok tedavi amacıyla kullanıyorlardı. Kadim medeniyetlerde kimi zaman altın diskler içerisinde değerli taşları insanın ruh, beden ve zihin dengesi için kullanılırken aynı konu için kuvars kristalinden şifa odalarını da görebiliyoruz. Zaman zaman savaşan askerlerin cesaretlerini artırmak içinde kullanıldığını görürüz. Bir de ibadethanelerde karşımıza çıkabiliyor. Eğer temele inersek öğretinin Atlantis’ten yayıldığını söylemek mümkün ve bu öğreti rahipler tarafından öğretiliyor. Rahiplerin ise bu bilgileri bilgimizin dışında duyu ötesi bir algı ile algılayarak kullandıklarını düşünüyorum. Yoksa bugünkü teknoloji ile minerallere baktığımızda nasıl ve neden işe yaradıklarını bilimsel olarak açıklarken o gün bu açıklamalar olmadan bu metodları nasıl kullandıklarını açıklayabilmenin başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum.

Taşlar insanlar üzerinde neden ve nasıl etkili oluyorlar?

Öncelikle mineral olarak etki ediyorlar çünkü insan vücudundaki mineraller ile kristallerdeki mineraller benzerdir. Ve evlerinizdeki vitamin ilaçlarına bakarsanız içeriğindeki mineralleri görürsünüz işte bu vitaminlerin vücut tarafından kullanılması için bu minerallerin içerikte bulunması gerekir. Şayet mineral eksik ise vitamini vücut kullanamaz. Ve mineral eksikliği kişinin sağlık durumunu olumsuz etkiler.
Kristal iç yapısı bir mükemmellik ve denge durumu sergileyen nötr bir nesnedir. Uygun bir biçimde kesildiğinde ve insan beyni onun yapısal mükemmelliğiyle ilişkiye girdiğinde, kristal kullanıcının zihin güçlerini genişleten ve büyülten bir titreşim yayar. Bir lazer gibi bağdaşık, yüksek konsantre bir formda bir enerji yayar ve bu enerji arzuya tabi olarak nesne ve insanlara iletilebilir. Kristalin akıldan akıla iletişimde kullanılabilmesiyle birlikte, kristalin amacı ağrı ve acının giderilmesinde hizmet etmektir. Uygun bir eğitimle, bir şifacı bir hastanın vücudunda hastalık örüntüleri şeklini almış negatif düşünce formlarını bertaraf edebilir. Bir insan duygusal olarak baskılandığında, sıkıldığında, gizli enerji bedeninde bir zayıflık oluşturur ve hemen ertesinde bunu bir hastalık takip eder. Bir şifacı fiziksel bedenin bütünsel bir duruma geri gelmesini kristaller ile sağlayabilir. Enerjisel olarak kişinin olması gereken frekansa ulaşmasını sağlamak için de kristalleri kullanırız.

Manyetik alanların taşlarla nasıl bir bağlantısı var?

Biyomanyetoloji ilkelerine göre tüm maddeler dolayısı ile tüm canlılar, zayıf ya da güçlü birer manyetik özelliğe sahiptir. İnsan vücudundaki manyetik alan, biyoelektrik yüklerinin hareketinden meydana gelir. Biot-Savar teorisine göre hareketli elektrik yükleri manyetik alan oluşturur. Yer kabuğunun da aynı şekilde bir manyetik alanı vardır. Değerli ya da yarı değerli taşlar içerdikleri kristal yapılarından dolayı sürekli titreşim halinde ve buna bağlı olarak elektrik akımları yaymaktadır. Örnek vermek gerekir ise ilk manyeto terapi astronotlara uygulanmıştır çünkü astronotlar yeryüzüne geri döndüklerinde hayatlarını eskisi gibi devam ettirememişlerdir. Dünyanın manyetik alanının eksikliğini telafi etmek için taşlar ile terapi yapılmıştır.

Taşların evrenle nasıl bir ilgisi var?

Taşların oluşumuna bir göz atarsak gayet basit bir şekilde bu durumu açıklayabiliriz. Taşlar mineral olarak yeryüzünde bir araya gelerek birbirini besleseler dahi evrenin kozmik enerjisine maruz kalmadan asla oluşamazlar. İşte enerjisel olarak taşları şifacılıkta kullanabilmemizi sağlayanda bu özelliğidir.

Kutsal kitaplarda da taşlardan bahsediliyor. Bu konudan kısaca bahseder misiniz?

Evet hem semavi hem de semavi olmayan dinlerde karşımıza taşlar çıkar. Semavi dinlerde Hz. Harun (a.s) kıyafetinde kullanılan taşlar vardır, yine aynı taşları hristiyanlıktada görürüz. Belli bir koruyuculuk atfedilir. Örneğin Kantaşı için Hz. İsa (a.s) çarmıhtan indirildiğinde kanını durdurmak için kullanıldığı yazılır. İslam’da ise Mercan, İnci ve Yakut taşlarından bahsedilir. Bazı hadislerde ise Akik taşından bahsedilir yine daha çok koruyuculuk üzerine söylemler ile karşılaşırız.
İbn-i Sina da yaklaşık 30 kadar taşın etkisinden bahseder…

Taşların şifası nasıl belirleniyor?

Benim kendi sistemimi yaklaşık 15 yıllık bir araştırma ve istatistik üzerine kurdum. Hangi mineraller neyle etkileşime geçiyor. Bir uygulama kaç kişide benzer ya da aynı sonucu verdi gibi bir araştırma yaparak sağlamlaştırdım. Dolayısı ile ne fiziksel ne de metafiziksel kısmını göz ardı etmeden değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Aristo ve Plinius’un kitaplarından tüm kadim medeniyetlerin kullandıkları taşları ve yöntemleri inceledim, benim kanaatim onlarda bu sonuçlara ulaşmak için benimle benzer bir yöntem izledirler ve gözlem üzerine bu bilgileri aktardılar. Halen Amerika ve Rusya’da yeni bulunan taşlar için çalışmalar yapılmakta ve kürsüler bulunmaktadır. Bizim ülkemizde de şifacılığı üzerine araştırmalar yapılacak kuruluşlar bulunması faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Taşlar tedavi ve hastalık önleyici olarak kullanılabilir mi?

Evet fakat bir hastalık gerçekleşmeden onun için önlem almak hastalığı tedavi etmekten daha kolay olacak ve süreç daha kısa sürecektir.

Taşlar ve çakralar arasında nasıl bir ilişki var?

Daha önceki sorulardada değindiğim üzere enerjisel kullanımında devreye çakralar ve nadiler girerler. Taşların enerjisi insanların enerji alanıyla etkileşime girerek doğru taşların kullanımı ile dengeye kavuşturabilir.

Taşların gelişigüzel kullanımı vücudumuzun enerji akışında soruna yol açar mı?

Taşların gelişi güzel kullanımı mineral oluşu sebebi ile hasta olmamıza sebep olabilir. İkinci aşamada enerjisel olarak sorun söz konusu olabilir. Örneğin evrende sarı, yeşil, kırmızı enerjiler olsun sizin sarı enerjiye ihtiyacınız varken kırmızı enerjiyle dolmanız dengesizlik yaratacaktır.

Taşları kullanmanın bir reçetesi var mı?

Hastalıklara göre kullanımlar tabi ki söz konusu olabilir, deneme yanılma yöntemini kullanabilir insanlar. Fakat bununla birlikte bir uzmandan danışmanlık alınabilir. Bu danışmanlık numerolojik ve doğum haritanız üzerinden neye ihtiyacınızın olduğunun belirlenmesidir. Yıllardır “Eş taş” ismini verdiğim bu sistemle danışmanlık vermekteyim. Tabi sonradan neden bu ismi verdiğimi dahi bilmeden bu danışmanlığı astroloji, numeroloji ve auranın numerolojik analizinin ne olduğunu dahi bilmeyenler tarafından biz de yapıyoruz diyerek kullanıldığını da duymaktayım. Lakin bu zaman alan ciddi bir konudur ehil olmadan herkesin herşeyi yapıyor olması da ilginç bir durumdur.

Hangi taşlar vücudumuzun hangi noktasında etkilidir. Bazı örnekler verebilir misiniz?

Taşların hepsi vücudumuzun her noktasında etkilidir. Çünkü tüm vücudumuz enerji kanallarıyla doludur. Konuya göre öneri yapmak daha doğru olabilir. Örneğin sürekli baş ağrısı çeken insanlar ametist toka veya başında kullanabileceği bir yöntemle ametisti kullanabilir. Yine sık sık diş ağrısı, boğaz vs. sorunu yaşayanlar florit, yeşim taşlarından faydalanabilir. Eklem, kemik gibi ağrıları bulunanlar yeşim taşı ile masaj yapabilirler. Vücut toksin biriktiriyor ise sitrin taşı kullanabilirler.

Kristal meditasyonu nedir?

Daha önce değindiğim üzere içerdikleri kristal yapıları ve insan vücudundaki mineraller ile insan bedeninin bileşimi şaşırtıcı derecede aynıdır. Ve hem insan hem de kristaller sürekli titreşim halindedirler. Ayrıca kişilik ile yüksek kişilik (benlik) arasındaki boşluk arasında köprü kurarak meditasyonun kolaylaştırır. Kişinin enerjisini zihinsel olarak kanalize etmesini sağlar. Meditasyon yapmak aktif zihinler için zorlayıcıdır işlerini kolaylaştırır diyebiliriz.

Taşlarla auramızı temizleyebilir miyiz? Aura temizlemenin bize nasıl bir etkisi olur?

Evet taşları auramızı temizlemek için ve hatta korumak için kullanabiliriz. Aurası hasar almış bir kişi hastalıklara açıktır ve hayat kalitesi bir çok anlamda düşük olur.

Taşlarla kendimizi koruduğumuz gibi evimizi de koruyabilir miyiz?

Evde kullanacağımız taşlar evde yaşayanların alanları ile de uyumlu olmalıdır aksi takdirde birisine iyi gelirken diğerlerine gerginlik verebilir. Bu noktada herkesin kullanabileceği taşlar Sitrin, Dumanlı Kuvars negatif enerjiyi toplayarak pozitife çevirme özelliğine sahiptir. Doğru bir kullanım olabilir.

Taşın büyüklüğü şifa için önemli midir?

Kullanılacağı konuya göre değişiklik gösterebilir.

Taşlara kodlama yapılabilir mi?

Taşlar kayıt tutabilir dolayısı ile birisi tarafından kullanılan bir taştan bir taş okuyucu kişinin hayatına dair ip uçlarını görebilir. Aynı şekilde düşüncenin maddeye olan etkisi kristallerde kayıtlı kalıyor doğru şekilde yapıldığında yapılarına uygun olduğu için taşlar kodlanabilir.

Taşlar kirlenir mi? Kirleniyorsa nasıl temizleniyor?

Taşlar negatif enerji ile kirlenebilir. Sadece toprak ve su ile temizlenirler. Sirkeli su, tuzlu su taşların mineral değerlerini bozar. Sonrasında ise enerji alanlarını bozarak taşı çöp haline getirirler. Buda popüler olmuş fakat tamamen yanlış bilgilerden bir tanesidir.

Taşların astroloji ve burçlarla bir ilgisi var mı?

Astrogems çok eski bir öğretidir. Taşların kozmik enerji ile oluştuklarını düşünürsek ve gezegenlerin insan üzerindeki etkilerini gözönüne alırsak ilgisi olmaması mümkün değil diyebiliriz.

Taşları hayatımıza nasıl sokabiliriz? Burçlara göre mi yoksa tedavideki etkisine göre mi? Taşları nasıl kullanmalıyız?

Her iki şekilde de kullanmak mümkün neticede bir frekans bozukluğu neticesinde sorun yaşıyoruz her iki şekilde de bir problemi çözmüş oluruz.

Her burcun en önemli taşı?

Güneş burcuna göre tavsiyede bulunursak;
Koç Burcu : Gökkuşağı Florit
Boğa Burcu : Aventurin
İkizler Burcu : Beyaz Opal
Yengeç Burcu: İnci
Aslan Burcu : Kaplangözü
Başak Burcu : Ametist
Terazi Burcu : Turkuaz
Akrep Burcu : Hematit
Yay Burcu : Siyah Opal
Oğlak Burcu: Mor Florit
Kova Burcu: Ceylon Safir
Balık Burcu : Lapis Lazuli

Gemoloji ile Taş şifacılığı arasında nasıl bir fark vardır?

Bu çok önemli bir soru son dönemde ortalıkta bir gemoloji uzmanlığı söylemi dolanıyor yapılan ise taş şifacılığı yönünde bir eylem. Bu söylem kesinlikle bilgisizlik içeriyor. Çünkü gemologların işi bir taşın labaratuvarda analizini yaparak o taş için maddi bir değer belirlemektir. Örneğin medyada zaman zaman şu kadar milyon liralık Aleksantrit vs. bulundu gibi haberlerde bu değerin belirlenmesi noktasında bilgi veren uzmanlardır. Fakat taş şifacılığı böyle bir şey değildir. Bizim yaptığımız tamamen farklı bir durumdur ve şifa yönünü araştırır delillendirmeye çalışırız bununla ilgili söylediğim gibi henüz bir kuruluş mevcut değildir.

Eğitim veriyor musunuz?

Yılda iki kez 5 ay süren bir eğitim veriyorum. Genelde başvuru yapanlar 5 ay denilince şaşırıyorlar fakat böylesine girift bir konunun 2 saatlik bir eğitimle anlatılmasının mümkün olduğuna inanmıyorum. Ve öğrencilerimin kendilerine sorulacak her soruya cevap verecek yeterlilikte olmasını önemsiyorum.

Taşları hayatlarına sokmuş ünlüler biliyor musunuz?

Şimdiye kadar hiç böyle bir düşünceye sahip olmamıştım fakat duyumlarıma göre Barış Manço, Hande Yener, Beyonce ve özellikle İngiliz Kraliyet ailesi diyebilirim.

Takı tasarımı yapıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Almak isteyenler nasıl temin edebilirler?

Kristaller ile astroloji, kadim ezoterik sembolleri kullanarak tasarladığım takıları https://www.liyataki.com/burc-takilari temin edebilirler. Bu takıları yapmamdaki maksat insanların hayatlarına pozitif bir katkıda bulunabilmek. Hem estetik olarak faydalanacakları hem de enerjileri ile hayatlarını düzenleyebilecekleri bir seçenek sunabilmek. Tabi bu da yıllar süren bir tecrübenin neticesidir.

Kitaplarınızı almak isteyenler için bir link mevcut mu?

Kitabımı https://www.liyataki.com/urun-yerde-ve-havadaki-taslar-liya-taki-liya0070
https://www.liyataki.com/urun-insanlar-ve-taslar-liya-taki-liya0071
üzerinden temin edebilirler.

Güzel söyleşi için teşekkür ederiz Havvanur Hanım.

error: İçerik Korunmaktadır!