Satürn (Kronos) Zamanın Yöneticisi

Zaman Yöneticilerinden biri olan Satürn 2. Büyük gezegen ve bir gaz devidir, en büyüğü Titan olan 62 uydusu vardır. Gözle izlenebilen en uzak gezegendir, sınırları temsil eder.

Yunanlıların zaman (dünyevi zaman) tanrısı KRONOS. Başlangıçta tarım tanrısıydı. Daha sonra zamanı yöneten tanrı olarak temsil edildi. Doğum ve yaşlanmayı yönetir.

Persler’de KAKKAB PES derler. Domuz yıldızıdır. Karanlığın domuzu ya da fırtına tanrısı denir.

Ur ve Uruk’ta, NİNİP, mücadele tanrısı, savaş tanrısı, evrensel imtihanların tanrısı.

Babil ve Sümer’de NİNURTA, ölüm tanrısı. Ölümü temsil ettiği düşünülür.

Romalılar’da Satürnüs. Satürn’ü ve Kronos’u birleştirmişler. Tarım tanrısı.

Medeniyetin, sosyal düzenin ve klasik hayatın kurucusu olarak temsil edilir. Satürnüs, tohum ekmek, sowing kelimesinden gelir. Yeniden doğmak kelimesinden gelir.

“Yunan Mitolojisine göre gökyüzü tanrısı Uranos ile Yeryüzü tanrısı Gaia’nın en küçük oğlu olan Kronos, Titanlar soyundandır. Kronos, babası Uranos’ u orakla hadım ederek birinci kuşak tanrıların egemenliğine son verip, Titanların başına ikinci kuşak lideri olarak geçip Altın çağı başlatmıştır. İçinde bulunduğu dönemin kaosunu sonlandırarak, düzen getiren ve ilk yeryüzü tanrısı olan Kronos’tur. Kronos Titanlar soyundan olan Rhea ile evlenir ve çocukları Demeter, Hestia, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus doğar. Yunan Mitolojisinde zamanı, çağları temsil eden tanrı Kronos (Cronus, khronos, zaman) babasını tahttan indirdiği gibi kendisi de çocuklarından biri tarafından tahttan indirilecektir. Kronos lanetlenmiştir. Kronos bu kehaneti engellemek için bütün çocuklarını yutmaya başlar. Rhea yalnızca Zeus’u (Jüpiter) elinden kurtarabilmiştir. Kronos oğlu Zeus ile Titan ırkının hakimiyeti için savaşmış, Kronos’un mağlup olmasıyla savaş son bulmuştur. Zeus üçüncü nesil tanrı olarak, Olimpos Tanrılarının devrini başlatan ilk tanrı olmuştur.

İki zaman yöneticisinden biri olan Satürn (Kronos) kuşaklar arasındaki çatışmanın ilk aşamasını babası Uranos’un (Uranüs) hayalarını keserek başlatmıştır. İkinci zaman yöneticisi olan Zeus (Jüpiter) ise babası Kronos’u (Satürn) mağlup ederek tahta geçmişdir. Titanlardan ayakta kalan sadece Uranos’tur ve Olimpos tanrılarının kurmuş olduğu sistemi, düzeni, yıkıp bozmak istemektedir.

Uranüs astrolojide sınırların ötesini, yeniyi, devrimi, kaos’u temsil eder. Satürn’ün sınırları, düzeni, eskiyi temsil etmesi, Jüpiter’in de bilinçlerimizdeki genişlemeyi, ilahi olanla bağlantımızı ve daha yüksek bir bilince ulaşma arzusunu temsil etmeleri mitolojik arketipleri hayatlarımıza “Kaos-Düzen-Yüksek Bilinç” olarak yansımaktadır.

Karma astrolojisindeki en önemli gezegen Satürn dür diyebiliriz. Bu dünyaya doğma sebebimizdir, tekamülümüz de eksik olan yerimizdir. Karmanın Lordu ve tüm hayatı yöneten ana etkendir. Satürn kısıtlayan, boğan, yoran, imtihan eden gezegendir. Eli sopalı tekamül gezegenidir. Büyüten, olgunlaştıran, geliştiren bir gezegendir. Sınırları temsil eder, Satürn yazılı kurallar, yasalar demektir. Kurallara uyarak nasıl gelişiriz onu gösterir. Satürn bireyin ruhsal olarak, dünyada yeniden doğuşunu gösterirken, burada bireyin düşünce ve duygusal anlamda kendisini hayata nasıl formüle edeceğini ve ortaya çıkaracağını gösteren yapıdır. Benlik duygusunu geliştiren bir özelliği vardır. Sorumluluk, disiplin, kısıtlama, konsantrasyon ve sınırlandırma Satürn ile ilgilidir. Satürn yaşamımızdaki görevlerimizi, eksik olduğumuz yönlerimizi ve kendimizi geliştireceğimiz yerleri göstermesi açısından çok önemlidir.

Hayal kırıklıkları, sorumluluklarla bizleri disiplinli olmaya zorlar. Bize öğrettiği dersler, sınavlar zorlayıcıdır ama bu dersler bizi başarıya götürür. Tedbirli olmayı, tedbirli olarak hayatta başarının nereden geleceğini bize gösterir. Satürn’ün psikolojik astrolojideki en önemli fonksiyonu; İnsanın kendi hayatının otoritesi olmasını ve bu otoritenin nasıl gerçekleşeceğini göstermesidir. Bulunduğu ev ve burç kombinasyonlarında kendimizle yüzleşmemize ve yüzleşerek hayatımıza yeni yollar getirmemize ve bundan sonrada tekamül etmemize neden olur. Satürn asla kestirmeden gitmez. Yavaşlıkla alakalıdır, olgun, sabırlı, fedakar, gerçekçi olmayı öğretir. Zorluklar ve acılar yoluyla büyümemize, içsel pathesisimizle, manevi ıstıraplarımızla büyüyerek hayat planında gelişmemizi sağlar.

Satürn Oğlak burcunun ve Kova burcunun yöneticisidir. Satürn Oğlak ve Satürn Kova burcunda kendi yöneticilerinde olduğu için güçlü konumdadır. Zodyak’ı 29 senede turlar. Her burçta yaklaşık olarak 2,5 sene kalır. Yaklaşık 14 aylık ileri hareketten sonra, 4 ila 6 ay süreli geri Retro harekette bulunur. Haftanın Cumartesi gününü yönetir. Siyah, gri, koyu kahve, bazı koyu maviler, kurşun rengi Satürn renkleridir. Kömür, kurşun elementleridir. Koruyucu taşı: Safir. Mavi safir, siyah safirdir. Zayıf Satürn’ü olan kişilerin bu taşları bulundurması iyi gelebilir. Enerjilerini yükseltir, dengeler. Sınırları temsil etmesinden dolayı vücudumuzda da cildimizi temsil eder. Vücuttaki tüm taşları, safra kesesini, dişleri, kemikleri, eklemleri temsil eder. Romatizmal hastalıklar, bu bölgelerdeki tüm rahatsızlıklar Satürn ile ilgilidir.

Mart Ayının Transit Etkileri

Güneş 18 Şubat’ta Balık burcuna geçiş yaptı. 20 Mart’a kadar Balık burcunda kalacak. Tüm Balık burçlarının doğum günü kutlu olsun. Balık burcu anlayışlı, duygusal, duyarlı, merhametli, hayal gücü kuvvetli, sanatsal, yaratıcı, kolay etkilenen, aldatan veya aldatılan, kendini kurban eden, yardımsever, romantik, kabullenici, mistik, ruhsal, spirütüelliği temsil eder. Güneş’in Balık burcunda olduğu zaman içerisinde kendimizi daha fazla duygusal, romantik, anlayışlı bulabiliriz. Sezgilerimizde, rüyalarımızda artışlar yaşayacağımız bu zaman diliminde daha fazla iç dünyamıza çekilmek izole olmak isteyebilir kişileri, olayları affedebilir, kabule geçebiliriz. Maneviyatın arttığı bu ay meditasyon, enerji çalışmaları, ruhsal deneyimler yaşayarak fizik ötesi dünyalara ulaşmak arzusuyla bir hapishane gibi gördüğümüz bedenimizin sınırlarından özgürleşmek için istek duyabiliriz. Empatimizin arttığı bu ay değer anlayışımızın değişikliğine şahit olurken, kendimizi özverilerde bulunurken ve başkalarına yardım ederken bulabiliriz. Yaratıcılığımızın arttığı bu dönemde sanatsal konularla, güzellik temalarıyla iç içe olabiliriz.  Dalgınlıklara, unutkanlıklara karşı dikkatli olalım. Spirütüel, mistik ve ruhsal konuların gündemimizde olacağı bir Mart ayı olacak.

25 Şubat Venüs Balık burcuna geçti. 21 Mart’a kadar Venüs Balık burcunda ki seyrine devam edecek. Venüs Balık burcunda yüceldiği pozisyondadır. Sevgi anlayışında ilişkilerimizde duyarlı, duygusal, anlayışlı, romantik, empatik olacağımız bir zaman dilimi. İlahi sevgi arayışıyla koşulsuz ve sınırsız sevgi anlayışımız ve beklentilerimiz ile ilişkilerimizde sınır koyamamamız kendimizi kurban pozisyonuna düşürmemize sebep olabilir. Sanatsal faaliyetler içerisinde yoğunlaşacağımız bu ay hayal gücümüzün ve yaratıcılığımızın da aktifleşeceği 3 hafta olacak. Güzellik ve estetik için değerlendirebileceğimiz güzel bir zaman. Maddi konularda güvenli yatırımlar yapabileceğimiz bir zaman dilimi.

3 Mart Venüs-Uranüs 60 güzel bir açı yeni bir ilişkiye başlamak, var olan ilişkimizi güzel değişimler, yeniliklerle güçlendirmek. Estetik ve güzellikle ilgili konularda değişimler, yenilikler yapmak. Sanatsal konularda yaratıcılığımızı yeniliklerle aktive etmek, yeni keşifler, buluşlar yapmak. Maddi kaynaklarımızda değişimler yapmak yeniye yer açmak için güzel bir zaman dilimi. 1-5 Mart arasını bu konularda değerlendirebiliriz.

4 Mart Mars İkizler burcuna geçiyor. 23 Nisan’a kadar İkizler burcunda olacak. Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte daha fazla hareketleneceğiz. Gezmek bir yerlere gitmek bir şeyler öğrenmek isteyeceğiz. Trafikte daha bir yoğunluk görebiliriz. Ticari olarak yeni girişimlerde bulunabileceğimiz, mevcut faaliyetlerimiz de daha aktifleşeceğimiz bir dönem. İletişimimizin artacağı bu zaman diliminde laflarımıza sözlerimize de dikkat edelim kırıcı olmayalım.  Düşüncelerimizi, fikirlerimizi uygulamaya sokmak isteyeceğimiz bu zaman diliminde, düşüncelerimizde, fikirlerimizde de değişiklikler, gel gitler, kararsızlıklar yaşayabiliriz. Alerjiler, akciğerler, göğüs bölgesi, omuzlar, kollarda, ellerde bir takım sağlık sorunları yaşanabilir.

5 Mart Güneş-Ay düğümleri ile 90’ sert bir açı yapacak. Bu hafta içerisinde kimliğimizde kişiliğimizde inançlarımız, fikirlerimiz, düşüncelerimiz doğrultusunda bir takım kararlar alırken zorlanacağımızı gösteriyor. Eski inançlarımızla mı yeni düşünce ve fikirlerimizle mi kişiliğimizi ortaya koyacağımızın çatışmasını, kararını yaşamamıza sebep olacağını söyleyebilirim.

5 Mart Jüpiter-Merkür kavuşumu iletişim, eğitim, ticaret, yabancılarla, yurt dışı ile ilgili konularda (eğitim, ticaret gb.) bizlere güzel fırsatlar sunuyor bu haftayı iyi değerlendirelim.

6 Mart Venüs-Plüton 45 İlişkiler, sevgi ve aşk konularında bizleri dönüşüme zorlayan orta seviyede bazı zorluklar yaşayabiliriz. Maddi olarak da orta çaplı bir zorlanma olabilir.

9-10 Mart Venüs-Ay düğümleri ile 90 derecelik sert bir açı yapacak. İlişkiler, sevgi, aşk ve maddi konularda mutluluğumuz, değerimizle ilgili adalet arayışımız, inançlarımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz arasında kararlar alırken zorlanmalar yaşayacağımız bir dönem.

11 Mart Güneş-Neptün kavuşumu ilahi sevginin, evrensel sevginin önem kazandığı rüyalar, vizyonlar, semboller, sezgilerin, ruhsallığın yoğun olarak yaşanabileceği, kişiliğimizde çözülmeler yaşayabileceğimiz bir gün.

13 Mart’ta 23 derece Balık burcunda 9. Evde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar bir şeyleri başlatmak, yeni girişimlerde bulunmakla ilgilidir. 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası en etkin olarak 15 günlük süreci kapsar. Markab sabit yıldızı ile kavuşum yapacak. Yeni başlangıçlar, girişimlerde bulunduğumuz konularda onur ve zenginlik verse de bir gün bunun kaybedilebileceğini ve üzüntü verebileceğini de gösteriyor. Markab kehanet yıldızıdır ve Neptün ile ilgilidir. Venüs, Neptün kavuşumlu bu yeni ay yükselen burcunun Yengeç olması ve yöneticisinin ay olmasından dolayı oldukça yoğun ruhsal duyguların, deneyimlerin, sezgilerin, rüyaların, vizyonların, yaşanacağına dikkat çekiyor. Evrensel sevginin, felsefe, inançlar, din, yüksek bilinci genişletme, spirütüel, ruhsal gelişim,  astroloji, danışmanlık, kitaplar, yayıncılık, eğitim, öğrenme, seminer verme, yabancı kişiler ve ülkelerle bağlantılar, dış ticaret, yurt dışı seyahatler, yurt dışı eğitimler, hukuksal konular, mahkemelerin gündemimizde olacağı 15 günlük süreçte bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabiliriz. Yeni ayın Neptün kavuşumlu olması ve Neptün’ün bulaşıcı hastalıkları, salgın hastalıkları temsil ediyor olmasından dolayı dikkatli olmamız da fayda var.

16 Mart Güneş-Plüton 60 güzel bir açı. Güçlü olacağımız, toplum içerisinde dönüştürücü etkiler gösterebileceğimiz bir zaman dilimi. Yöneticiler, otorite konumunda ki kişilerle ilgilide güçlü dönüştürücü etkiler görebiliriz.

30 Kasım 2020 de 8 derece İkizler burcunda bir ay tutulması yaşamıştık. Bu ay tutulması kraliyet yıldızlarından Aldeberan ile kavuşum yapmıştı. Karşısında ise kraliyet yıldızlarından Antares vardı. (Detaylı bilgiyi Kasım ayı sayısında Tutulmalar konu başlığından okuyabilirsiniz.)  Doğruluk, dürüstlükle sınandığımız bu dönem de 30 Kasım civarında yaşadığımız konuları, olayları Mars 8 derecede tetikleyerek tekrar hareketlendirecek benzer durumları, konuları 18 Mart’ta gündemimize getirecek.

18-19 Mart Mars-Chiron 60 Almış olduğumuz insiyatifler, başlattığımız girişimler, yapmış olduğumuz işlerle şifalanacağımız bir zaman dilimi olacak.

21-22 Mart Mars-Satürn 120 bu güzel açı ile 8 Marttan itibaren başlattığımız konularda, girişimlerde kalıcılığın olacağını gösteriyor.

21 Mart Güneş Koç burcuna giriyor ve ilkbahar ekinoksu başlıyor. Ekinoks: Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır; İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 21 Mart Kuzey yarım kürede İlkbahar Ekinoksu baharın başlangıcı ve astrolojik yılın başlangıcıdır. Tüm astroloji camiasının Dünya Astroloji Günü kutlu olsun.

22-26 Mart Mars-Merkür 90 bu sert açı ay ortasından itibaren etkisini gösterecek 22-26 Mart’ta en yoğun olarak etkisini azaltarak ayı tamamlayacak. Tartışmalara açık olacağımız bu dönemde söylediklerimize dikkat edelim. Laf kavgalarından kaçınalım.

24-25 Mart Güneş-Venüs kavuşumu popüler, çekici, sosyal, diplomatik olacağımız günler. Sanatsal, kültürel faaliyetlerde bulunmak yer almak isteyebiliriz.

28 Mart’ta 8 derece Terazi burcunda 11. Evde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar sonlanma enerjisini barındırır ama her sonlanma yeni bir başlangıçtır 5 gün öncesi, 5 gün sonrası etkisinin en fazla olduğu 15 günlük süreci kapsar. 5-11 akslarında etkili olacak. İlişkilerimizin ön planda olacağı bu dolunay Diadem sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor. Güzel bir yıldız “Başına Taktığın Taç” demek. Taçlandıran, şans veren bir yıldız. Gruplar, dernekler, arkadaşlar, organizasyonlar, sosyal çevre, umutlar, geleceğe yönelik beklentiler, dilekler konularında şanslar getirebilir. Ama karşısında Güneş’in Venüs-Chiron kavuşumu ve Algenip sabit yıldızı ile gezegenlerin kavuşumları arkadaşlarımızla, çocuklarımızla, ikili ilişkilerimiz de, aşk hayatımızda, şifalanalım derken yaralar alabileceğimize, zarar görebileceğimize, ilişkilerimizde sonlanmalar, kopuşlar yaşayabileceğimize, gereksiz bir eli açıklık, gereksiz bir flörtçülük sergileyebileceğimize dikkat çekiyor. Yükselen burcunun Akrep olması bu dönemde sezgilerimizin güçlü olacağına, ilişkilerimizde kıskançlıklara, takıntılara, manipülasyonlara girebileceğimize dikkat çekiyor. Duygularımızın çok karışık olabileceği bu zaman diliminde ani öfke patlamalarına, gerginliklere, kazalara karşı dikkatli olmalıyız. Hastalıklara karşıda dikkatli olalım önlemlerimizi alalım.

28 Mart Mars-KAD Kuzey Ay düğümü kavuşumu. Kadersel etkilerin yaşanacağı bu zaman diliminde 9 Mart’tan itibaren yoğunlaşarak etkisini gösterecek. Tesadüf gibi görünen bu dönemde ki karşılaşmalar, tanışmalar, başlangıçlar, yeni girişim fırsatları hayatlarımızda ki kadersel süreçler.

30 Mart Merkür-Neptün kavuşumu sanatsal konuların aktif olacağı, hayal gücümüzün yoğunlaşacağı, belirsizliklerin yaşanacağı adeta bir sis perdesinin içindeymişiz gibi hissedeceğimiz bir zaman dilimi.

Her birimizin tekamülümüzdeki eksiklerimizi tamamlayarak, karmanın lordu Satürn’ün kurallarına, isteklerine uyarak, hayat planlarımızda ki gelişimlerimizi, deneyimlerimizi tamamlayarak yükselmemize niyet ediyorum.

Değişiyorum, dönüşüyorum, dengeleniyorum,

Dengedeyim.

Sevgilerimle,

error: İçerik Korunmaktadır!