İşbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın amacı, Vourla Dijital Medya Ajansı (Şirket) tarafından işletilmekte olan vourlamag.com internet sitesi (Site) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in Veri Sahibi’nin Siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Vourlamag.com, ziyaretçi, müşteri, tedarikçi ve reklam verenlerin kişisel verilerini işlemektedir.

Kişisel veri kategorileri şöyledir:

 • Kimlik bilgisi (ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN gibi)
 • İletişim bilgisi (adres, telefon, e-posta)
 • İşlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
 • Ziyaretçi işlem verisi (web sayfası & app gezinti bilgisi)
 • Kurumsal kimlik bilgisi (unvan, şirketteki pozisyonu, firma adı)
 • Finansal veri (vergi numarası, banka hesap bilgileri, vergi dairesi, IBAN)
 • İşlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
 • Pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)
 • Lokasyon bilgisi

Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 • vourlamag.com ya da veri sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • vourlamag.com ya da veri sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • vourlamag.com tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • vourlamag.com tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam satışı yapmak
 • Reklam rezervasyon ve raporlama yapmak
 • Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
 • Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak
 • Mevzuatlara uyum sağlamak

vourlamag.com bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması, müşterilerle sözleşme süreçlerinn gerçekleştirilmesi ve bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla işlemektedir.

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Reklamlar

Sitemizde dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlamaktayız (Google, v.s.). Bu reklamlar çerez (cookıes) içerebilir ve bu sirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Biz Google Adsense, vb. şirketler ile çalışmaktayız lütfen onların ilgili sayfalarından gizlilik sözleşmelerini okuyunuz.

Çerezler (cookies)

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

Diğer Sitelere Bağlantılar

vourlamag.com sitesi, sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. Vourlamag.com

link verdiği, reklamını aldığı ve banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

Gizlilik Politikalarının Kabulü

Bu Gizlilik Politikası, bahsi geçen websitesini kullanmayı seçmek için gerekli tüm bilgileri kullanıcılara sunar ve böylece Kişisel Veriler sağlanır. Siteyi kullanarak ve bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, Gizlilik Politikasını okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz ve Kişisel Veri’lerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde yürütülmesi için yetkilendiriyorsunuz.

vourlamag.com Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini ve her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir.