Bu internet sitesi Vourla Dijital Medya Ajansı ‘Vourlamag’ tarafından faaliyete geçirilmiş olup tüm hakları Vourlamag’a aittir. Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz veya kullanmanız Vourlmag tarafından belirlenmiş aşağıda yazılı koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Vourlamag makale, röportaj, haber gibi her türlü düşünce açıklaması ifade eden metinlere, görsellere ve/veya metinli sesli görüntülere (İçerik) yer veren bağımsız bir sitedir. İçerik, Sitede yer alan; makale, röportaj, bilgi, haber, görüş, vb. kapsar. Site zaman zaman İçeriği bağlı olarak veya bağlı olmaksızın amacıyla ilgili çeşitli hizmetler sunabilir. (Hizmet)

Vourlamag, kendi belirleyeceği İçeriklere yer verir. İçerikler haber kanallarında, kamuya açık diğer sitelerden elde edilebileceği gibi doğrudan yazarların görüşlerine yer vermek suretiyle Vourlamag tarafından uygun görülen yöntemlerle oluşturulabilir.

İçeriklerde yapılan değerlendirmeler, yorumlar, ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Site, İçerikten dolayı hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmemektedir.

Kullanıcı, İçeriklerde Fikri Mülkiyet Haklarının veya Kişilik Haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, Sitede yer alan iletişim bilgileri üzerinden gerekli başvuruları yapabilir. Bu başvurular Site tarafından değerlendirilir ve haklı görülmesi halinde ilgili İçerik kaldırılır.

Kullanıcı, Vourlamag’ın ve/veya üçüncü şahısların her türlü itibarını zedeleyecek, kişilik haklarını ihlal niteliği taşıyan ifadeler kullanmayacağını, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını, aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni yürürlükte bulunan internet kullanımına ilişkin mevzuat ve kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, İnternet Sitesi üzerinden yaptığı işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Vourlamag’ın doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu olamaz. Kullanıcı, Vourlamag ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vourlamag, önceden haber vermeksizin İçerik ve/veya Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, Sitede yer alan bütün içeriği, Hizmetleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkını saklı tutar. Vourlamag, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanırken, yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Vourlamag’ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişiminden ve yaptığı işlemlerden dolayı uğrayabileceği zararlardan Vourlamag’ın, Vourlamag çalışanları ve yöneticileri herhangi bir şekilde sorumlul değildir. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası, İnternet Sitesi’ne erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Vourlamag herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sitede yer alan İçeriğin Telif Hakları yazarlarına/yaratıcılarına aittir. Vourlamag tarafından hazırlanmış, hazırlanması sağlanmış röportaj, tartışma vb. İçeriğin Telif Hakları da Vourlamag’a aittir. İnternet Sitesi’nin ve/veya İçerik’in Vourlamag tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Vourlamag’ın kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Vourlamag tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya İnternet Sitesi içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Vourlamag’ın hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site, Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Site ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Site ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir.

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Vourlamag’a izin verdiği anlamına gelir.

Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Vourlamag gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, Vourlamag’ın maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.